Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Mar 27, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges Luke och Leia Skywalker snackar trädgårdsliv. Tony har varit på Nordiska trädgårdar och ger en utförlig rapport. Och den goe Peter Englander är gästartist och snackar om glasade rum i trädgården och om att ha en medelhavsaktig livsstil.  Lyssna och njut!