Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jan 6, 2021

Hurra, nu har trädgårdsåret startat och allt känns härligt!. Tony har sått grejer och Peter skall. Vi e på gång och det känns ju grymt glatt. 

Gooooo stämning!