Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jan 13, 2021

Vi gästas av den härliga Gunnel Carlsson som berättar om snödroppar och om sin och Elisabeth Svalin Gunnarssons nya härliga snödroppsbok. Tony har också snickrat ihop en ny tävling och allt är supertrevligt, så trädgårdskompisar, spetsa öronen så kör vi. 

Blommar det? Ja!!!