Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jan 20, 2021

Timo Räisänen, känd som en hörsten i Göteborgs (och svenskt) musikliv, har tillsammans med sin familj flyttat till Provance och är på gång att ta hand om en gammal övervuxen och vad det verkar otrolig trädgård på den franska landsbygden.

Spetsa öronen när Blommar det? gästas av denna mycket musige man full med goda historier och rivsår på armarna av franska okända klätterväxter.

 

Ha härlig lyssning!