Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Feb 2, 2021

Blommar det? gästas denna vecka av trädgårdsingengörs-studenten Emma Sjölin som berättar om sitt liv på Alnarp, ger oss lägesrapport och berättar olika mustiga historier om pelargonsticklingar och växthus i bardomen. Vi snabbesöker också test.site.steninge och Patrik Bengtsson som berättar om ett växthusprojekt i Berlin och om hur växthus/hus-bygget går.   Ett riktigt matigt avsnitt helt enkelt. Spänn fast er och trevlig lyssning!