Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Feb 16, 2021

Vi gästas av Daniel Sjöstrand från GjordNära som berättar rackans mycket om tunnelväxthus, om Gjordnäras tillkomst om hur man bäst käkar solmogna tomater i februari och en hel rad andra härliga ting. 

Håll i hatten vänner och bekanta för men blir mycket sugen på vår och odling när man lyssnar på detta guld.

Trevlig lyssning!