Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Mar 2, 2021

Vi snackar om beskärning. Hur, varför när och sånt. Det blir blandade exempel och inte superstrukturerat så spänn fast säkerhetsbältena och spetsa öronen för här finns nog något för de flesta men man måste hitta guldkornen..
Trevlig lyssning
//T&P