Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Apr 13, 2021

Malin Björklund gästar och hon är planteringsexpert. Malin jobbar på HTE produktion i göteborg med stora anläggningar och skötsel och hon berättar hur hennes team arbetar och hur man tar sig an stora planteringar på kort tid. Plantera som proffsen, och lyssna på Blommar det?    

Gooooo stämning!!!