Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


May 18, 2021

Det etthundratrettioåttonde avsnittet av trädgårdspodden Blommar det? handlar om bevattning, automatisk bevattning, kanske framförallt i växthus men även på friland. Vi har med oss Daniel Sjöstrand från @gjordnära som berättar löjligt mycket matnyttigt om bevattnandets ädla konst och hur man kan nocha upp sina odlingar med mer automatiserad bevattning. Håll i hatten. Finns där poddar finnt, och på blommardet.nu såklart

 
HURRA!