Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


May 25, 2021

Peter träffar den mycket härlige Oskar Zaar som berättar om sitt torpliv, sin tobaksodling och hur man hittar rätt skinnflärp till sin gamla trädgårdspump. Tony fick vila denna vecka men det blev mycket härligt ändå.

Håll i hatten för nu blommar det igen!