Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 30, 2021

Vi njuter och lider av att sommaren är här. Finns det vatten? Är det härligt när det är varmt? Målar man hus i skuggan? Hur står det till? och framförallt Blommar det?

Ja, det är lite sådanna grejer vi frågar oss.

Peter har skaffat en otrolig fisk till dammen och Tony kämpar med vattenkannor - välkomna till Blommar det?