Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jul 13, 2021

Vi gästas av Maggan Ek och snackar om klipp, formklippning, lämpliga sorter att forma, hur vi gör och tycker om det formella. Trevlig lyssning!