Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jul 27, 2021

Vi snackar om den doftande trädgården (slutligen, först snackar vi om mycket annat). Vad gillar vi, hur doftar det, vi vrider och vänder lite på dessa begrepp. Blommar det? - Ja självklart!!!

Trevlig lyssning!