Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Sep 15, 2021

Vi snackar om olika höstiga ting som skall göras. Laddar lite..  Babblar om frosten. Peppar för vinpressning.. Har det lite gött helt enkelt.   Hösten är här och det är dags för höstning.