Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Oct 19, 2021

Vi försöker summera odlingsåret och det som gick fel men pratsuget gör att vi ständigt hamnar på villovägar. Det blir helt enkelt ett härligt men spretigt avsnitt av Blommar det? och det är ju precis så det skall vara.

Trevlig lyssning!