Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Dec 1, 2021

Vi griper oss an ämnet svenskt skogsbruk och vrider och vänder på dessa begrepp. Har vi skog i någon egentlig mening eller är hela skogsindustrin trädodlingar som kalhuggs? Här någonstans är utgångspunken för vårt samtal. 

Blommar det?   nja...