Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Mar 2, 2022

Vi snackar om affärer, växtshoppar, globalism och centralisering, dessutom världsläget. Det blir ett inte helt vanligt Blommar det? avsnitt men vi hoppas att ni ändå skall finna det rimligt. Maggan Ek gästar stundtals och det blommar för fullt. Håll till godo!