Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


May 31, 2022

Tony är ute på äventyr och bygger utställningsträdgård på Malmö Garden show. Men han är lite otursförföljd. Bilen pajjar, däck punkteras, blommor blommar etc... Välkomna till ett mustigt avsnitt lixsom mitt i process.

//T&P