Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Dec 27, 2022

Det är dags att avsluta odlingsåret med lite sammanfattande mys och snack. Vad gick hur, hur står det till, vem gjorde egentligen vad?!.

Det blir vintermys i Blommar det?

Välkommen!