Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jan 31, 2023

Tonya har varit på studiebesök på Renova och kollat in deras stora kompostanläggning. Detta leder till diskussion om mull, kompost, torv och andra härliga ting.

Blommar det??

Knappt. 

Välkomna!