Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Mar 21, 2023

Tony har drillat anläggningselever, Peter har slyat med stångverktyg, Tony har fixat pelletsgödsel, Peter vill skaffa FlisTugg. Ja, det pågår olika härligheter såhär i våren och vi laddar för dem alla. Det sås och bökas, ordnas och stökas.   Häng med i Sveriges mesta Trädgårdspodd.

Välkomna!