Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 12, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges Chief inspector Tom Barnaby och någon av hans otaliga assistenter (förmodligen Troy) snackar växter i växthus. Tony berättar om sin nya fantastsiak odlingstunnel med droppbevattning, Peter skryter om sitt scenografiväxthus i trä, ja, allt e som vanligt igen.

 

Trevlig lyssning