Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 18, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges Marty McFly and Doc Brown, tar sig an ängen. Det kanske finaste vi har. Den underbara sommarängen, midsommar och allt detdär.

Dessutom bjuder Tony som vanligt på ovärdeliga tips bland annat gällande Nattviolen, Peter bli impad - ja, allt e precis som vanligt.

Dessutom gör vi snabbvisit hos Birgitta och Göran Rosendahl i deras otroliga trädgård.

Stämningen helt enkelt mycket god.

Trevlig lyssning!