Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 27, 2023

Det är sommar och det betyder såklart att Tony drar igång ett maffigt dammprojekt. Den gamla dammen skall bli ny, otrolig och härlig så det färgar avsnittet på alla tänkbara sätt.

Dammspecial helt enkelt. Välkomna!