Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 25, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, TrädgårdsSveriges svar på Thelma and Louise snackar ärtor och bönor. Ibland blir det fel och då får Siri komma in och rätta. Stämningen och blomningen mycket god. Festlig lyssning!