Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 28, 2023

Det är kallt men det mesta är inne och ordnat.. Peter fryser och Tony har lagt i syrepumpen i dammen. Det går ganska bra i vintertid men blommar det??  Ja, lite..

Välkomna till ett avsnitt där märkliga men roliga saker händer.

HURRA!