Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jan 2, 2024

Vi pratar bland annat om energi, hur växter konkurerar, hur odlingsåret skall bli och vad som är på g. Energioptimering helt enkelt. Välkomna!