Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jul 10, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtson, TrädgårdsSveriges Fiona och Shrek, tar sig denna vecka an hängig, klängig växtlighet. Vi snackar djungelkänsla, lianer, vackra blommor på långa rankor, helt enkelt klängväxter. 

Trevlig lyssning