Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Feb 20, 2024

Vi gästas av den fonomenale Peter Linder som är plantskolist och håller i Superlistan https://lindersplantskola.se/linders-superlista/
som vi snackar mycket om i avsnittet. Det blir härliga träddrömmar men också en fråga kring hur vi hamnade där vi är. Välkomna till Blommar det?