Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


May 14, 2024

Snart skall vi fylla 300 avsnitt och det firar vi med lite blandade guldgäster så alla skall bli på riktigt extra gott humör. Vi gästas av Emil Elmqvist Rödmyran handelsträdgård som berättar otroliga ting kring hur det är att starta en handelsträdgård från scratch samt mycket spännande om skillnaden på svensktodlat och svenskodlat. 

Dessutom får vi en direktrapport av Lotta Virack från Spaniens kullar där citronerna blommar.

Spänn fast er för nu blommar det!