Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


May 28, 2024

Nu blir det åka av. Vi firar 300 avsnitt av Sveriges mesta trädgårdspodd med att bjuda in oss till Sveriges kanske trevligaste trädgårdsmästare - Bengt på Trädgådspaletten. Allt detta sker mitt i vår Malmö Gardenshow yra som pågår iochmed vårt utställningsträdgårdsbyggande där och som om inte det vore nog blir det lite eftersläckning och utvärdering när allt är över.

Välkomna till en slags 300 fest

HURRA!