Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Aug 6, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, TrädgårdsSveriges Sheriff Bart och Jim, The Waco Kid, snackar humle – del 1 i Blommar dets Humleserie. Tony är en riktig rackare på humle så nu blir det en verklig djupdykning. Håll i hatten och ladda upp med luppelin för nu blir det 100% humlesnack!