Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Aug 20, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, TrädgårdsSveriges svar på Mario and Luigi, bjuder ännu en gång upp till dans. Humleserien avslutas med snack om hur den används i praktiken (bryggning) samt ett långt smaktest. Vi har varit på besök i ett mustigt hemmabryggeri och hämtat inspiration (och smitt bryggarplaner) och nu omsätts diskussion i handling och dryck.

Stämning = god!