Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Aug 27, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, TrädgårdsSveriges svar på Kermit och Ms. Piggy, tar sig an kål-familjen.

Med glatt humör och go stämning babblar de sig genom de flesta tänkbara kålsorter och bjuder på både recept och varningar.

Talad trädgård när den är som bäst. Trevlig lyssning!