Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Sep 4, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, TrädgårdsSveriges svar på Kermit and Ms. Piggy, ger sig ut på skattjakt och samlar frö. Hur gör man, är det lönt och kan man så direkt i kruka undrar vi bland annat i detta avsnitt.

Trevlig lyssning!