Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Sep 10, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges svar på Chip n Dale, snackar lökar. Vårlökar, eller alltså höstlök på det sättet att de sätts på hösten vilket är nu, eller snart men blommar på våren så då blir det ju vårlök på något sätt. Det torde vara så det ligger till. 

Trevlig lyssning!