Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Oct 29, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges svar på Holmes and Watson, tar sig an pumporna och dess kompisar och försöker reda ut begreppen. Varför är vissa plantor stora och andra små, varför är vissa bra på att lagras och andra inte.. Hur ligger det till med allt i detta märkliga släkte.. Är de släkt med gurkorna.. Ja, vissa av dessa frågor får ni svar på i avsnittet, andra inte.. Så kan det vara i livet..

Festlig lyssning

 

//T&P