Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 19, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges Ler och Långhalm, snackar och drömmer om Lönnar. De bästa lönnarna, de svenska lönnarna, de snyggaste lönnarna..   Gott snack om ett underbart släkte träd helt enkelt..