Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 26, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges svar på Fred Flinta och Barney Rubble, snackar belysning och ljud i trädgården. Ironiskt nog strular en mick i slutet och bjuder således på lite dåligt ljud, men strunt i det för detta goa vill ni inte missa. Belysning, varmt och kallt, stämning och att det skall vara sobert med effekterna.  Den typen av samtalsämnen rullar runt i detta 50:onde avsnitt av Blommar det?    Festlig lyssning!