Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jan 10, 2020

Extraavsnitt - En glimt av sommaren. Tony tar er med på en vandring genom Peters och Maggans trädgård. Mr T förklarar efter bästa förmåga vad han ser - likt en korrespondent utsänd i sommaren griper han sig ann uppgiften att tolka trädgård i tal.

Härlig lyssning och håll ut. Snart drar allt härligt igång igen. 

 

//P&T