Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jan 21, 2020

Blommar det fyller år och för att fira har vi bjudit in den fantastiske Stefan Persson, före detta parkchef i Laholm och en ljuvlig människa på alla tänkbara sätt. Han berättar om parkens uppbyggnad, lite om dess skapare Peter Gaunitz och andra härliga ting som har med Stefans egen trädgård att göra. Stämningen är god. Peters vita vin provsmakas (ädelrötan ni vet...)  och Blommar det? tårtan äts upp.    HURRA!!!   helt enkelt!