Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Mar 5, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdsvärldens Luke och Leia Skywalker jobbar sig vidare genom trädgårdsåret. Tony vårstädar trädgården och Peter berättar om en mystisk doft i växthuset (lite äcklig historia). Sen blir det dags att realtidsträdgårdsdesigna en entreträgård på en trädgårdmässa..   Lycklig lyssning!