Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Apr 14, 2020

Våren är här. Tony har bäddfräst sin jätteodling och satt/sått otroligt mycket grönsaker. Peter skryter om ditt och datt, ja, ett helt vanligt avsnitt om hur allt står till just nu helt enkelt.

 

Trevlig lyssning!!