Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Mar 12, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, Trädgårdssveriges svar på De tre tenorerna spekulerar vilt om att överta eller ärva en trädgård. Samtidigt dricker de Tonys hemgjorda öl och har det härligt. 

Även snabbvisit hos Bengt Mårtensson från Trädgårdspaletten som berättar härliga ting om krukväxter. Håll till godo!