Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 2, 2020

Tony J och Peter B vrider och vänder på ogräset. Det visar sig finnas många.  Väldigt många. Men det finns också en hel bunte glädjeämnen och de snackas det också om. 

 

Trevlig lyssning!.