Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 9, 2020

Tony Johansson och Peter Bengtsson snackar om balans. Växter som tar för sig för mycket. Vem skall man hålla i hampan? Några exempel på när det rusat iväg samt en och annan som blivit utträngd av andra. Inte ogräs utan obalans. Typ så. Trevlig lyssning!