Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Mar 20, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges Kenny Rogers och Dolly Parton snackar dammar. Ett vatten i trädgården är verkligen en härlig grej som alla borde unna sig. Passar på att fortsätta smida lite planer kring Vår trädgård i Göteborg.

Trevlig lyssning