Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jul 7, 2020

Blommar det gästas återigen av vår favorit Hannu Sarenström och vi snackar om högsommarens växter och om Hannus blommande trädgårdsdrömmar, en utställning som just nu pågår för fullt på Norrvikens trädgårdar. Stämningen mycket god och allt härligt.

Trevlig lyssning!!!