Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jul 14, 2020

Tony J och Peter B talar sig vidare genom årstiderna. Idag lite som kalvar på grönbete med ambitionen att snacka skörd men möjligen blir det mer av en lägesrapport som ibland når det tänkta ämnet. Kom och följ med, lyssna och njut ty det är trevligt och blommigt. Festlig lyssning!!!