Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jul 21, 2020

Tony J och Peter B har huggt, klippt och sågat i sina trädgårdar. Nu är det JAS och lämplig tid för dylikt beteende och det är tur det då mycket behöver huggas och skäras. Peter får lägga sig lite på psykologdivanen och prata om svårigheten att kapa träd, Tony berättar om sitt brottar pil staket som vuxit över alla bräddar. 

Gott snack helt enkelt.

Trevlig lyssning!